Wiele-SDK-8505_Norbert van Onna.jpg

Duurzaamheid

“Duurzaamheid is een breed begrip. In een duurzame wereld zijn mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht zodat we op lange termijn een leefbare planeet kunnen behouden. Een duurzame ontwikkeling betekent het tegemoetkomen in de levensbehoeften van de huidige generatie, zonder die van de toekomstige generaties tekort te doen. Zo min mogelijk schade toebrengen aan het milieu en de samenleving maar ook het bevorderen van sociale rechtvaardigheid, veiligheid, het betrekken van lokale gemeenschappen en het investeren in de lange termijn meerwaarde van een gebouw staan hierbij centraal.”

Een van onze kernwaarde is duurzaamheid, het speelt een steeds belangrijkere rol in de samenleving. Wij vinden het belangrijk om ons hierop te focussen om zo te kunnen voldoen aan de behoefte van de huidige generatie en te zorgen voor een gezonde leefomgeving voor toekomstige generaties.

SDGs_S+DK.jpg

Sustainable Development Goals (SDG's)

Om duurzaamheid voor zowel ons als voor de buitenwereld concreet te maken voeren en meten wij onze prestaties uit op basis van de Sustainable Development Goals (SDG's). SDG’s zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die zijn opgesteld voor een betere en duurzame wereld voor iedereen. In de agenda voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties voor 2030, die door alle lidstaten zijn aangenomen, staan de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) centraal. 

Wij focussen ons momenteel 8 van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s):

 • 3 goede gezondheid en welzijn
 • 4 kwaliteitsonderwijs 
 • 7 Betaalbare en duurzame woningen
 • 10 Ongelijkheid verminderen
 • 11 Duurzame steden en gemeenschappen
 • 12 Verantwoorde consumptie en productie
 • 13 Klimaatactie
 • 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten
De 17 doelen
SDK-243.jpg

Onze duurzaamheidsacties

Wij vinden het belangrijk dat iedereen een veilige en gezonde werkplek heeft en een bijdragen leveren aan het sociale welzijn om zo meer maatschappelijke waarde te creëren. 

Om te zorgen voor een goede en gezonde leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties blijven we ons ontwikkelen op het gebied van duurzaam bouwen.

Enkele standaard acties die we uitvoeren zijn; het scheiden van afval, het verminderen van het energieverbruik en het reduceren van de CO2 uitstoot op de bouwplaats, op kantoor en van het wagenpark. Daarnaast voeren we ook onderscheidende acties uit, deze lichten we graag toe.

Social return

Wij bieden mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een duurzame baan. We voelen ons verantwoordelijk vanuit onze rol in de creatieve en innovatieve omgeving waarin we werken. We zijn betrokken bij de samenleving en hebben de wil om mensen vooruit te helpen. Dit doen we in samenwerking met VolkerWessels Inclusief. VolkerWessels Inclusief is een werk- leer bedrijf die mensen begeleidt die wat extra hulp nodig hebben om een plek in te nemen in de arbeidsmarkt. 

Bewuste bouwer.png

Bewuste Bouwer

Wij melden elk bouwproject aan bij de Bewuste Bouwer. De Bewuste Bouwer is een stichting die zich focust op het verbeteren van het imago van de bouw. Een bewuste bouwer focust zich op de volgende vijf pijlers: veilig, omgeving, vakmensen, milieu en verzorgd. 

Op de website verbeterdebouw.nl kunnen omwonende meldingen maken over de bouw. Deze komen rechtstreeks bij de projectverantwoordelijke zodat hier meteen naar gehandeld kan worden.

Cirkelstad

In 2022 hebben wij het convenant ‘Eindhovense Regionale Circulaire Bouwstrategie’ ondertekend. Hiermee willen we het belang wat wij zien in circulair en duurzaam bouwen onderstrepen. Én daarmee ook onze bijdrage leveren om van Eindhoven een meer circulaire bouwregio te maken.

Cirkelstad maakt werk van steden, zonder afval, zonder uitval. Cirkelstad is ontstaan tussen publieke én private organisaties die op zoek waren naar oplossingen. Door samen te werken in een open dialoog, ontstaan er nieuwe zienswijzen en oplossingen. Cirkelstad faciliteert partijen in het verbinden van netwerken en kennisuitwisseling. Samen met koplopers maken we werk van ‘Het Nieuwe Normaal’ voor circulair bouwen. 

Veiligheid

Binnen ons bedrijf hanteren we het Veiligheidsprogramma WAVE: Wees Alert! Veiligheid Eerst! Een pakket veiligheidswaarde en -regels die we met elkaar hanteren en naleven. Veiligheid zit in ons DNA en we zijn ons bewust van de gevaren in ons werk, deze regels en waarden helpen ons om alert te blijven. Wij nemen geen onaanvaardbare risico's. We werken veilig of we werken niet!

Al onze medewerkers volgen Generieke Poortinstructie (GPI) die voortkomt uit de Goverance Code Veiligheid waaraan wij ons hebben geconformeerd. Op projectniveau wordt de veiligheid gewaarborgd middels het V&G-plan uitvoeringsfase. Dit plan omvat de omschrijving van de projectorganisatie en alle activiteiten die voor de beheersing van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu noodzakelijk zijn tijdens de realisatiefase. 

De Ontdekfabriek

Talentontwikkeling én de liefde creëren voor het technische vak op jonge leeftijd is enorm belangrijk, daarom zijn wij grondlegger van De Ontdekfabriek. In De Ontdekfabriek beleven kinderen avonturen rondom techniek en creativiteit. Hierin investeren stelt ons in staat om, in de toekomst, geschoolde en talentvolle medewerkers aan te trekken en te behouden. Door op jonge leeftijd technische vaardigheden te stimuleren en de bouwsector te promoten kunnen we in de toekomst beter voldoen aan de groeiende vraag naar technische opgeleide mensen. 

Klusbus

Van Asperdt is mede-uitvoerder van duurzaamheidspact ‘De Klusblus’. De klusbus helpt Eindhovenaren in verschillende buurten met energie besparen, zowel huur- als koopwoningen. De woning wordt gratis met kleine aanpassingen energiezuiniger gemaakt. Bijvoorbeeld met kierdichting, ledlampen, radiatorfolie en nog veel meer. De Klussers kijken wat per woning de meeste besparing oplevert. Woningen in verschillende buurten van Eindhoven worden kosteloos energiezuiniger gemaakt met kleine aanpassingen. 

Bouwhub

Wij maken gebruik van De BouwHub in Eindhoven. De BouwHub is een locatie aan de rand van de stad waar alle benodigde bouwmaterialen naar toe worden getransporteerd. Vanuit De BouwHub worden verschillende bouwprojecten van ons optimaal bevoorraad met een (elektrische) vrachtwagen. De BouwHub heeft vele voordelen:

 • Vermindering transportbewegingen van en naar de bouwplaats; 
 • Vermindering CO2 uitstoot;
 • Hogere leveringsbetrouwbaarheid;
 • Verhoging van de arbeidsproductiviteit;
 • Verlaging van de wachttijden;
 • Minder afval op de bouwplaats; 
 • Verhoging beladingsgraad van de vrachtwagens;
 • Gezonder en veiliger;
 • Vermindering van omgevingsoverlast;
 • Een tevreden opdrachtgever.  

Daarmee houden we de stad gezond en bereikbaar voor onze bewoners en bezoekers en draagt het bij aan de klimaatambities. 

PSO_trede3-WB.png

Certificaten

PSO prestatieladder trede 3

Dit is een keurmerk voor organisaties die werkgelegenheid bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO is een (h)erkenning voor organisaties die socialer dan gemiddeld ondernemen. PSO kent vier niveaus: een aspirant-status en drie treden. Wij opereren op trede 3; het hoogste niveau. 

 

Daarnaast beschikken we ook over onderstaande certificaten:

ISO 14001:2015: milieumanagement systeem

ISO 9001:2015: kwaliteitsmanagement

FSC Hout

Keurmerk CE

VCA certificaat

Bewuste bouwer

CO2- bewust certificaat niveau 4

Emissievrij 2030 beeldmerk_RGB.jpg

Een VolkerWessels onderneming

Wij zijn een werkmaatschappij van VolkerWessels en onderdeel van de sector VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO). VolkerWessels heeft als ambitie om in 2030 emissievrij te zijn.

Duurzaamheid - VolkerWessels