Visie PlusRenoveren

Het uiteindelijke doel van PlusRenoveren is te komen tot een duurzaam verhuurbaar vastgoedbestand. VolkerWessels wil dan ook graag verder kijken dan het eenvoudig verbeteren van de energieprestatie.

Trias Energetica.png

De focus bij PlusRenoveren ligt op duurzaam vastgoedmanagement, waarbij concrete oplossingen als "tools" aan u worden aangereikt. Daarmee bent u in staat uw bestaande woningvoorraad op te waarderen. Zo hebben gerenoveerde woningen in diverse referentieprojecten een levensduurverlenging van 30 jaar opgeleverd. Ook hebben na toepassing van PlusRenoveren bestaande wijken een hele nieuwe identiteit aangenomen met positieve gevolgen voor de leefbaarheid van deze wijken. Een aantrekkelijk vooruitzicht, naast de dagelijks merkbare voordelen voor de bewoner: comfortabeler en energiezuiniger wonen.