Ontzorgen van begin tot eind

PlusRenoveren is een zeer volledige methodiek die probleemloos ingepast kan worden in het planmatig onderhoud van corporaties. Daardoor is het mogelijk tot een zowel financieel als technisch optimaal resultaat te komen.

Eén van de belangrijkste uitgangspunten is het totaal ‘ontzorgen' van u, als opdrachtgever, de interne onderhoudsorganisatie én de bewoners. We willen daarin van ‘ontzorgen' naar ‘service' gaan en versterken het gevoel dat de huurder zich gewaardeerd weet. We ondersteunen hiermee de organisatie van de corporatie. De methodiek volgt een nauwkeurig uitgewerkt stappenplan, dat via een inventarisatie van uw bestaande situatie, ambities en duurzaamheidsdoelstellingen en een helder plan van aanpak leidt tot een snelle en probleemloze realisatie. We bieden met Coffee & Tools een persoonlijke nazorg en kunnen vervolgens het onderhoud en beheer coördineren of overnemen. Aan de hand van het stappenplan wordt toegewerkt naar een concrete oplossing die resulteert in een beter energielabel en toekomstbestendig vastgoed.

stappenplan.png