Uw zorg, onze passie

Wat zijn de wensen van uw bewoners en cliënten? Welke invloed heeft dit op uw vastgoedstrategie en bedrijfsprocessen? Heeft u al een beeld wie uw partner is bij vraagstukken voor ontwikkeling, renovatie, bouw en onderhoud van uw vastgoed?

Scheerderstraat.jpg
Echtpaar Kessels Zeeheldenlaan 110.jpg

Cruciale ontwikkelingen in de zorg

  • Ouderen wonen zo lang mogelijk thuis, met zorg en ondersteuning op maat.
  • Zorg dichtbij de clieënt organiseren. In de wijk, door professionals, zorgaanbieders, gemeente en zorgverzekeraars. Samenwerking vormt een steeds grotere uitdaging.
  • Mantelzorgers, vrijwilligers, zorgprofessionals én cliënt werken nauw samen in het zorgproces. Lichte zorgvragen worden 'ontmedicaliseerd'.
  • Structurele verlaging uitgaven voor langdurige zorg. Deze trend zet door.

Onze passie

De ontwikkelingen vragen ook om een andere werkwijze ten aanzien van wonen. En daarmee ook de (ver-)bouwopgave. Een nieuwe stijl van omgaan met elkaar. Veel eerder met elkaar in gesprek wat u, uw bewoners, beweegt. Wat rendabel is, wat de risico's zijn. Hoe de financiering loopt, de zichtbaarheid en inbedding in de gemeente of dorpskern. Daar zit onze passie; met kennis van de zorgsector en ruime ervaring met bouwen, renoveren en onderhouden.

 

opendag 2013 internet-.jpg

Wat is de impact op uw bedrijfsvoering, kwaliteit van dienstverlening, klanttevredenheid en rendement? Sluit dit aan bij uw eigen droom?

 

De ontwikkelingen in de zorg stellen nieuwe eisen aan uw vastgoed en het welzijn dat dit oplevert. Hoe ver kunt u in de toekomst kijken?

 

Het antwoord ligt dichtbij: PlusZorg&Wonen.