Mutatieonderhoud / WMO

Mutatieonderhoud en werkzaamheden in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vormen een aparte afdeling binnen Van Asperdt. Continu vele woningen tegelijk onderhanden waar onze eigen medewerkers en de onderaannemers vaak voor kleinschalige werkzaamheden strak gepland worden.

Werkzaamheden die door deze afdeling worden uitgevoerd:

- Mutatie-onderhoud;

- VTK;

- Doucheverbetering;

- keukenverbetering;

- Verduurzaming tijdens mutatie;

- WMO-maatregelen.

Wij ontzorgen onze opdrachtgevers door:

- Opname met blauwdruk opdrachtgever, waarbij direct ter plaatse in een tablet de begroting wordt opgesteld;

- Snelle realisatie met goede kwaliteit;

- Beperking overheadkosten (weinig leegstand).

Prijs is geen discussie!

Sinds vele jaren werken we, indien gewenst, met een extern prijzenboek (Westval). Dat boek is scherp maar levert veel procesvoordelen op. De opname is direct de begroting → calculatieregels direct door naar betreffende onderaannemers → indien geen sprake is van meer- of minderwerk direct de eindfactuur.