9432_Space-S_Eindhoven_IMP_exterieur 01.jpg

Space-S, Strijp-S

Na 2,5 jaar werken met meer dan 1.000 mensen in tientallen bijeenkomsten, is de bouw van 402 huurwoningen Space-S gestart. Sinds december 2012 hebben de toekomstige bewoners van Space-S vol energie en inspiratie meegebracht en gewerkt aan hun ideale buurt en hun ideale huurwoning. Woonbedrijf, woningcorporatie in Eindhoven en opdrachtgever van Space-S, geeft klanten hier de unieke kans om hun eigen ruimte te creëren. Een buurt die nu gebouwd gaat worden en tussen eind 2016 en voorjaar 2017 klaar zal zijn. Bijzonder is dat een groot deel van de bewoners nu al een plek heeft gevonden op Space-S en een woning heeft gereserveerd. Bewoners hebben daarom ook een belangrijke rol bij het startmoment. De contouren van zes van de zeven gebouwen zijn door paaltjes uitgezet. Samen met mensen van Woonbedrijf en Stam + De Koning hebben de bewoners de vorm van het zevende blok aangegeven door de paaltjes in de grond te slaan. Iedereen is erg trots op wat we gezamenlijk tot stand hebben gebracht.        

Converseren en co-creëren

Via online en offline conversatie is het plan voor Space-S stap voor stap gemaakt en getoetst. Eerst gingen de toekomstige bewoners aan de slag met de woonomgeving. Space-S is onderdeel van Strijp-S, dat transformeert van industerieterrein naar hoog stedelijk gebied. Dit betekent dat er in de wijk een relatief grote 'massa' word ontwikkeld die past bij de stedelijke dichtheid. Toekomstige bewoners vinden het belangrijk dat deze massa een prettige 'lichtheid' krijgt; ze zien zich zelf al wonen aan de hofjes. De hofjes met groen zijn straks de verbinding tussen zeven gebouwen. Er is ook veel aandacht voor gezamelijke ruimten, bijvoorbeeld een gezamelijke woonkamer en een moestuin. Deelnemers zien ook graatg levendigheid en ondernemerschap terug op Space-S. Er zijn opvallend veel kleine ondernemers die wonen en werken op een nieuwe creatieve manier willen combineren.

Samen ontwerpen

Om de woningen en woongebouwen te ontwerpen, ging een team van bewoners en architecten met elkaar aan de slag tijdens de zogenaamde ontwerpateliers. Ze keken onder andere naar woningplattegronden, gevels, materialen, ramen, balkons, groeninrichting, paden en hekken. Op basis van schetsen, voorbeelden en visualisaties konden bewoners hun mening geven. Zo werd direct duidelijk welke uitwerkingen in de smaak vielen, en welke opties afgestreept konden worden.In juni 2014 is dit voorlopige ontwerp vastgesteld door de bewoners, die is in het najaar verder uitgewerkt en daarna is de vergunning ingediend. De omgevingsvergunning is intussen verkregen en nu kan de bouw starten. We verwachten dat de eerste woningen eind 2016 opgeleverd zullen zijn. Het gaat allemaal in een hoog tempo, maar dat is juist de wens van de bewoners.

 

Als het hele plan gereed is in het voorjaar van 2017 dan staan er 402 huurwoningen in een mix van allerlei verschillende typen, verdeeld over zeven gebouwen. Het was een wens van de bewoners om die mix overal door te voeren. Dus op bijna elke verdieping van elk gebouw vind je de verschillende woningtypen. Er komen 151 appartementen (variërend van klein tot groot), 61 lofts, 44 studio´s voor begeleid wonen met 3 gemeenschappelijke ruimtes en 143 studentenwoningen (groepswoningen en zelfstandige). De huurprijzen van de woningen liggen (nagenoeg allemaal) onder de huurtoeslaggrens. De huurprijzen voor de reguliere appartementen variëren van € 470,00 tot € 640,00 en de loftwoningen vanaf € 540,00. Studentenwoningen kosten vanaf € 225,00 voor een kamer en € 340,00 voor een zelfstandige eenheid.

Alles is te volgen via Facebook www.facebook.com/space040 en via de website www.space-s.nl