icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Wie zijn wij?

Stam + De Koning is een bouwbedrijf dat voornamelijk opereert in de regio Eindhoven. Met ruim honderd mensen ontwikkelen en realiseren wij sinds 1987 uiteenlopende projecten op het gebied van wonen, werken en zorg. Dat doen we voor gemeenten, corporaties, zorginstellingen en andere opdrachtgevers, vaak in samenwerking met partners. Onze projecten zijn uitdagend, veelomvattend en complex. Trajecten waarbij het aankomt op innovatief vermogen en organisatietalent.

Personeel zonder nummer

Stam + De Koning is een werkmaatschappij van VolkerWessels. Dit Nederlandse concern verenigt 120 werkmaatschappijen met in totaal circa 15.000 medewerkers wereldwijd onder het thema Samen bouwen aan wonen, werken en mobiliteit. Daarmee maken we deel uit van een sterk netwerk. Een netwerk dat uitgebreide expertise in alle bouwdisciplines bundelt en samenwerking bij multidisciplinaire en integrale projecten mogelijk maakt. Én dat de zekerheid biedt van een solide financiële positie.

Kernwaarden

Sterk


Als werkmaatschappij van VolkerWessels heeft ons bedrijf toegang tot een enorme hoeveelheid kennis, ervaring en best practices.

Concrete voorbeelden van sterke, succesvolle producten waarin duurzaamheid en innovatie samengaan, zijn de VolkerWessels Pluswoningen, Plusappartementen en Plusrenovatie. Ook de financieel sterke positie van VolkerWessels betekent zeker in deze tijd een krachtige toegevoegde waarde.

 

In de markt staat Stam + De Koning Bouw bv te boek als een betrouwbaar bedrijf dat zeer hoogwaardige kwaliteit levert. We hebben de processen goed in de hand, zijn sterk in budgetbewaking en komen beloftes na. Onze platte organisatiestructuur maakt dat we snel en effectief te werk kunnen gaan. Voor ieder project stellen we zorgvuldig een weloverwogen team samen, met de juiste disciplines en de juiste medewerkers.

 

Betrouwbaar

 

We zijn gedegen, maar tegelijk eigenzinnig, dragen innovatieve oplossingen aan, met lef en visie. Aansprekende projecten als De Lichttoren, Brandevoort, Strijp-S in Eindhoven, OverBurght in Geldrop en het Noordbrabants Museum in 's-Hertogenbosch zijn daarvan overtuigende voorbeelden. Voorbeelden die tevens laten zien dat we zowel binnenstedelijk als in uitbreidingsgebieden actief zijn; de kracht van Stam + De Koning Bouw bv schuilt niet alleen in nieuwbouw, maar evenzeer in herbestemming. Daar waar dat nodig is en toegevoegde waarde levert, zoeken we nadrukkelijk samenwerking met externe partners. Een complexe en veelomvattende herontwikkeling als Strijp-S bijvoorbeeld, kan alleen in nauwe samenwerking met andere partijen succesvol worden uitgevoerd.

 

Vernieuwend

 

Maatschappelijk verantwoord bouwen is voor ons een vanzelfsprekendheid. We volgen maatschappelijke ontwikkelingen op de voet, onderzoeken de markt en realiseren waar deze om vraagt. Altijd met respect voor de omgeving. Dat vraagt vernieuwende oplossingen. Zo hebben we om energie te besparen op het bouwterrein van Strijp-S in Eindhoven twaalf bouwketen met zonnecollectoren, warmtepompen, stroombegrenzers en slimme domotica-oplossingen geplaatst. Deze duurzame bouwketen zijn de eerste in hun soort op een Nederlandse bouwplaats.

 

Een ander voorbeeld van bouwen, met respect voor de omgeving, is de toepassing van een trillingsarme funderingstechniek met gel-injecties bij het Noordbrabants Museum in 's-Hertogenbosch. Om overlast voor de bestaande belendingen en schade aan een monumentale boom in de museumtuin te voorkomen, hebben we hier geen traditionele fundering aangebracht, maar een waterkerende laag van verharde bollen gecreëerd, door onder hoge druk gel in de grond te injecteren.