Long read

TODO

BIM

 

Building Information Modelling (BIM) is een methodiek waarbij een gebouw eerst digitaal wordt ontworpen en ge-engineerd voordat het fysiek wordt gerealiseerd. Wij hanteren de OpenBIM filosofie waardoor we in staat zijn om op een integrale manier BIM-aspect- modellen van verschillende disciplines te coördineren. Fysieke clashes worden zichtbaar en vroegtijdig verholpen. De objecten in een model kunnen allerlei eigenschappen bevatten die van belang zijn voor het ontwerp, de engineering, de realisatie, beheer, onderhoud en exploitatie van het gebouw.

 

Voor al onze projecten acteren als ‘gastheer’ van het BIM-proces door een BIM-proces-manager te leveren. Vanuit ons BIM-stappenplan faciliteren we de coördinatie tussen de betrokken partijen en begeleiden we om te komen tot een BIM-protocol. Zo borgen we de BIM-werkafspraken, we weten op voorhand zeker dat het BIM-model ‘de juiste’ objecten en eigenschappen bevat en in lijn met de gekozen BIM-doelen.

 

OpenBIM levert de volgende voordelen op:

 • betere communicatie met projectpartners middels 3D-BIM modellen;

 • betere proces- en risicobeheersing, beslismomenten zijn vooraf beter inzichtelijk ;

 • hogere processnelheid, lagere faalkosten en meer efficiency;

 • eenduidige, gestructureerde en betrouwbare informatie genereren voor (deel)processen;

 • duidelijke juridische omkadering van verantwoordelijkheden door gebruik van Aspect Modellen;

 • data bestanden (*.IFC), bruikbaar op de lange termijn.

LEAN

 

LEAN is een denkwijze die zijn oorsprong kent in de automobielindustrie bij Toyota. Door ons primaire ontwikkel- en bouwproces LEAN te maken worden ‘onnodige’ handelingen uit ons primaire proces geëlimineerd en zijn we in staat om richting onze klanten zo snel mogelijk, de beste kwaliteit, tegen de gunstigste prijs te leveren.

 

Door gebruik te maken van verschillende LEAN methodieken zijn we in staat onze werkzaamheden beter te analyseren en continu te blijven verbeteren.

 

LEAN levert de volgende voordelen op:

 • zo snel mogelijk leveren van de beste kwaliteit tegen de gunstigste prijs, aan onze klanten;

 • doorlooptijdverkorting van (deel)processen;

 • voorkomen van verspillingen;

 • structureel leren en verbeteren;

 • heldere structuur in communicatie en werkzaamheden.

Ketensamenwerking

Ketensamenwerking is gericht op het samenwerken met geselecteerde strategische partners uit de keten. Het doel hiervan is de prestatie van de gehele keten te optimaliseren, in plaats van elk afzonderlijk ‘ketendeeltje’ te optimaliseren.

 

Dit betekent concreet dat we project-overstijgend met partijen willen samenwerken. Door in onze projecten BIM en LEAN toe te passen, realiseren we kortere doorlooptijd bij informatie uitwisseling en communicatie. Daarmee is het mogelijk om de expertise van onze leveranciers en onderaannemer tijdens het ontwerp- en ontwikkelproces in te brengen. Partijen denken vroegtijdig mee over het product of optimalisaties binnen het project. De korte lijnen tussen mensen die regelmatig met elkaar samenwerken, lossen problemen sneller op. We leren van elkaar en optimaliseren continu de wederzijdse processen.  Dit brengt de kostprijs vaak naar beneden. Altijd met oog voor wederzijds rendement. Op deze manier houden we de relatie efficiënt en scherp.

 

Ketensamenwerking zorgt dus voor de realisatie van een project met de beste kwaliteit, tegen de laagste kosten in de kortste tijd en maximaal sociaal rendement.

 

Ketensamenwerking levert de volgende voordelen op:

 • duurzame ketens vormen met strategische partners;

 • optimaal gebruik maken van kennis en kunde;

 • geen focus op kosten, maar op toegevoegde waarde;

 • snel kunnen schakelen door ‘de juiste mensen’ te verbinden;