Stam + De Koning doet mee aan de 1e nationale veiligheidsdag in de bouw.

Stam + De Koning, onderdeel van VolkerWessels, doet dit jaar mee aan de 1e nationale veiligheidsdag in de bouw. Stam + De Koning geeft hiermee een sterk signaal af aan haar medewerkers en ketenpartners: ‘We werken veilig of we werken niet’.

Wave.png

Risicobewust aan het werk

Veiligheid is één van onze kernwaarden. We willen dat al onze medewerkers aan het einde van een werkdag veilig thuis komen. Om dit te bereiken is veilig werken van groot belang. Het herkennen en erkennen van risico’s tijdens je werk is daarbij cruciaal. Het gaat dan niet alleen over de veiligheidsrisico’s in het werk, maar ook over risico’s op het gebied van gezondheid en welzijn. Ook die dingen bepalen of je veilig thuiskomt na een werkdag. Het herkennen en erkennen van zulke risico’s noemen wij, Stam + De Koning, risicobewust aan het werk. Als onze medewerkers zich namelijk bewust zijn van de risico’s die ze tijdens een werkdag lopen, begrijpen ze nog beter waarom bepaalde maatregelen genomen moeten worden. Deze maatregelen zullen dan ook eerder worden genomen dan wanneer iemand meekijkt of er om vraagt. Risicobewust aan het werk doe je voor je naasten, voor je collega’s maar vooral ook voor jezelf!

VWveilig Wave.jpg

Bewust Veilig VolkerWessels

Bewust Veilig is een initiatief van Bouwend Nederland, Uneto-VNI en de Aannemersfederatie. Jaarlijks willen zij op elke derde vrijdag van maart een veiligheidsdag organiseren waarbij met alle medewerkers en ketenpartners wordt stilgestaan bij de noodzaak van veiligheid in de bouwbranche. Op bouwplaatsen in heel Nederland wordt daarom op deze derde vrijdag van maart extra stilgestaan bij de veiligheid van iedereen die zich op de bouwplaatsen bevindt.