SPF Beheer, Woonstichting ’thuis en Stam + De Koning tekenen voor de bouw van 77 woningen in laatste fase Vredesplein

De woningen rondom het Vredesplein in Eindhoven worden in 5 fasen gesloopt en daar komt nieuwbouw voor in de plaats. De laatste fase van deze herontwikkeling is gestart.In het hart van de wijk komen 77 vrije sector huurwoningen die Stam + De Koning in opdracht van SPF Beheer gaat bouwen. Hiermee komt er meer variatie in het woningaanbod in de wijk, een mix van betaalbare en duurdere huur- en koopwoningen.

6744_SDK_GeWoon_FB_Header_3.png

Herontwikkeling Vredesplein e.o.

Als de werkzaamheden gaan zoals gepland, dan worden de laatste woningen van de herontwikkeling Vredesplein e.o. begin 2022 opgeleverd. In totaal staan er dan circa 400 nieuwe woningen en appartementen, zowel sociale en vrije sector huur en koopwoningen, in een prachtige nieuwe, groene, duurzame wijk. 

Verschillende architectuurstijlen

Het ontwerp van de woningen past binnen het stedenbouwkundig ontwerp. In dat ontwerp komen de verschillende stijlen terug van 5 architecten die de woningen ontworpen hebben. Per fase herhalen we de verschillende architectuurstijlen, zo ook in deze laatste fase.

Een duurzame wijk

Net zoals alle woningen in Vredesplein e.o. worden ook deze woningen aangesloten op WKO (Warmte Koude Opslag). Met WKO komt warmte en koude om de woningen te verwarmen en te koelen uit de grond. Met het verduurzamen van deze woningen dragen ’thuis, SPF Beheer en Stam + De Koning bij aan een duurzame leefomgeving.