Ronde tafel bijeenkomst 'Afstoten en ontwikkelen van zorgvastgoed'

Voorop staat je core business: een goede zorgverlening aan je bewoners. Het vastgoed, hoe belangrijk ook, komt op de tweede plaats. Zo luidde een van de conclusies tijdens de ronde tafel bijeenkomst voor vastgoedmanagers in de zorgsector. Een bijzonder geanimeerd gesprek, georganiseerd door bouwer Stam + De Koning, in samenwerking met vastgoedontwikkelaar ZorgID en adviesbureau Van Aarle De Laat.    Het ronde tafel gesprek vond plaats in de inspirerende omgeving van Strijp-S in Eindhoven. Een passende omgeving ook die op overtuigende wijze demonstreert dat samenwerking tussen partners cruciaal is om een gezamenlijke visie vast te houden en door te ontwikkelen. Het succes van Strijp-S toont eveneens de kracht van gradueel ontwikkelen. De gebiedsexploitatie van dit nieuwe stadsdeel is op gang geholpen door bestaande gebouwen die zich daarvoor lenen, eerst te verhuren in plaats van direct te denken aan vervangende nieuwbouw. Gecombineerd met aantrekkelijke functies in de gebouwen die zorgen voor levendigheid, heeft dat geleid tot een enorme aanzuigende werking.

Index plaatje zorgvastgoed.PNG

Scheiding wonen-zorg en intramuraal-extramuraal

Met het oog op de focus op je kernactiviteit – een optimale zorgverlening aan bewoners – is de scheiding van wonen en zorg niet alleen voor de hand liggend. Zij brengt ook (financiële) helderheid. Dat geldt eveneens voor de scheiding tussen intramurale en extramurale zorg, zodat je de professionaliteit daar kunt laten waar die hoort. Dat neemt niet weg dat bepaalde faciliteiten heel goed gezamenlijk kunnen worden gebruikt. Daardoor kunnen intra- en extramuraal elkaar versterken en kan een positief sociaal effect worden bereikt.

Ketensamenwerking is een must

Uiteraard bogen de deelnemers aan de ronde tafel zich ook over de toekomstvraag van de cliënt. Duidelijk is dat de cliënt steeds nadrukkelijker een one-stop-shop oplossing verwacht. Hij wil ondersteuning en begeleiding bij het maken van de juiste keuzes uit het brede aanbod van zorgaanbieders, zorgwoningen en verzekeringen. En hij wil bovenal duidelijkheid. Weten waar hij aan toe is, voor alle onderdelen van zorg, wonen en aanvullende faciliteiten. Dat veronderstelt vergaande ketensamenwerking. Cross-overs op het brede gebied van vastgoed en aanpalende terreinen. Vanuit open samenwerking kunnen inspirerende nieuwe modellen ontstaan.

 

De deelnemers waren bijzonder enthousiast over dit eerste ronde tafel gesprek. Het wordt dan ook beslist vervolgd. Ook geïnteresseerd? Neem contact op Stam + De Koning, Annette Pasveer, 040 – 2504300.