Maak kennis met Brainport Industries Campus, dé plek voor Smart Industry

Midden in het hart van de Brainport regio, het innovatieve ecosysteem in en rondom Eindhoven, staat sinds 2018 ‘Brainport Industries Campus 1’ (BIC 1). Het groene gebouw pal naast de snelweg A2/N2 ter hoogte van Eindhoven Airport, door de opvallende buitenkant niet te missen, speciaal ontwikkeld en gerealiseerd om de hightech maakindustrie de omgeving te bieden die het verdient. Tijd om in gesprek te gaan met de initiatiefnemer van deze campus (gebiedsontwikkelaar SDK Vastgoed), realisator van de inbouwpakketten (Stam + De Koning Bouw) en de beheerder van het dagelijkse onderhoud (Van Asperdt Onderhoud en Beheer) om meer te weten te komen over BIC.

SDKbouw_JorinedeKoning-70.jpg
SDKbouw_JorinedeKoning-53.jpg

Dé plek voor Smart Industry

Brainport Industries Campus is een unieke locatie, waar meer dan 50 bedrijven in de hightech maakindustrie en 3 onderwijsinstellingen zijn gevestigd. Het is dé plek waar de hightech maakindustrie elkaar ontmoet. Waar bedrijven van elkaar leren en direct samenwerken met de nieuwe generatie technisch opgeleiden. Op deze manier wordt er optimaal gebruik gemaakt van kennis en kunde om tot innovatieve oplossingen en vernieuwingen te komen. Behalve kennis en ervaring worden hier ook faciliteiten gedeeld om te produceren, te innoveren en wordt er samen vorm gegeven aan het innovatieprogramma. Smart Industry komt hier letterlijk en figuurlijk van de grond, in een geheel circulair gebouw dat modulair is opgezet.

De ontwikkeling

Het creëren van ‘de ruimte voor morgen’ is waar gebiedsontwikkelaar SDK Vastgoed voor staat. “Onze visie voor een campus in de Brainport regio luidde als volgt: Fabrieken in een parkachtige omgeving waar het bruist, allerlei nevenfuncties aanwezig zijn en waar kennis samenkomt in verschillende teams en bedrijven. In zo’n omgeving kan de jonge generatie verliefd worden op techniek. Want zonder jong talent, is er geen toekomst voor bedrijven”, aldus Niels Dusee, MT-lid bij SDK Vastgoed, die al vanaf het begin betrokken is bij de ontwikkeling van BIC. “Het samenbrengen van verschillende partijen, zoals onderwijs, startups, scale-ups maar ook overheid en grote bekende bedrijven, maakt de werkruimte van morgen. Hierin hebben wij, als ontwikkelaar, enkel een faciliterende rol. De vragen van hightech industrie gebruikers zijn heel divers en uiterst specifiek. Dé reden voor een modulaire ontwikkeling, zodat voor elke gebruiker van BIC de juiste fit-out kan worden gecreëerd.

 

De realisatie

In november 2017 is VolkerWessels met diverse bouwondernemingen gestart met de eerste fase, de casco realisatie van BIC. Het realiseren van een fit-out voor de hightech maakindustie vergt specifieke eigenschappen. Hierbij gaat het vooral om het begrijpen van de klant, het flexibel zijn, het correct managen van het proces, de tijd, het om kunnen gaan met ad hoc verandering en de juiste mentaliteit hebben om samen met de klant te komen tot het gewenste eindresultaat. BIC 1 is een verzameling van verschillende bedrijven onder 1 dak. Ieder bedrijf heeft zijn eigen ruimte en specifieke wensen. Een complex vraagstuk wat niet veel aannemers kunnen. SDK Vastgoed vond in Stam + De Koning Bouw dan ook de geschikte partner.

 

Inbouwpakketten

Stam + De Koning Bouw is in Eindhoven gehuisvest en heeft een enorm trackrecord in deze Brabantse regio. De uitdaging van BIC 1 lag enerzijds in het realiseren van de algemene faciliteiten en anderzijds de specifieke wensen voor de werkomgeving van de huurders/gebruikers. Met een onderlinge goede en juiste afstemming hebben beide bedrijven deze unieke opgave naar tevredenheid van de gebruikers ingevuld. “Het speciale aan het realiseren van BIC is; het is een bestaand pand, waarin al wordt gewerkt, hierdoor wordt er een ontzettend groot aanpassingsvermogen verwacht. We hebben te maken met bestaande huurders, zij moeten uiteraard ongestoord hun werkzaamheden kunnen blijven uitvoeren en gebruik maken van de faciliteiten. Inmiddels werken hier al 1.700 mensen en op korte termijn worden dit er 2.700. Dit betekent dat wij continue rekening moeten houden met bijvoorbeeld geluid, productie en trillingen maar ook parkeren en de bereikbaarheid van de campus mogen niet ten koste gaan van onze werkzaamheden”, vertelt Leon van de Sande, projectleider bij Stam + De Koning. “Daarnaast hebben we te maken met nieuwe huurders, die hun werkomgeving zo snel mogelijk gerealiseerd willen zien.”

Uitbereiding visitekaartje

BIC is hét gezicht van de hightech maakindustrie. Hierin vestigen zich de meest innovatieve en ontzettend gespecificeerde bedrijven met even gespecificeerde eisen als het aankomt op hun werkomgeving. Cleanrooms, bovenloopkranen, specifieke installaties en kantoorruimtes met een extreme mate van geluidsdichtheid zijn enkele voorbeelden hiervan. “De eisen die klanten in deze sector stellen zijn vaak nieuw voor ons, dit brengt uitdagingen met zich mee, maar deze gaan wij met ons team graag aan”, vertelt Jos Biemans, uitvoerder bij Stam + De Koning, die al sinds de start van de casco bouw in 2017 betrokken is bij de realisatie van BIC 1. “Bijna alles wat ze vragen is, of maken wij, mogelijk. Hierdoor breiden wij natuurlijk ook ons visitekaartje uit”.

 

Continue schakelen

Naast de specialistische eisen die de huurders stellen, gaat het werk vaak ad hoc. Wanneer een huurder de huurovereenkomst heeft getekend, moet binnen één jaar tijd de fit-out worden opgeleverd. Echter, op het moment dat de huurder het contract heeft getekend, wordt pas gestart met het maken van de plannen, tekeningen en ontwerpen. Aannemer, Stam + De Koning, maakt dit haalbaar doordat zij, vanaf dag één samen met de installateur, ontwikkelaar en huurder, aan tafel zitten en direct betrokken zijn in en sturing kunnen geven aan het realisatieproces. Hierin zijn eerder genoemde eigenschappen als creativiteit, begripvol zijn, flexibiliteit en continue en snel kunnen schakelen een must om te bezitten bij dit project. Dit geldt voor zowel mens als bedrijf. Zo vertelt Jos Biemans ook; ”niets gaat hier standaard en het aanvoelen en adviseren van de huurder over de te realiseren werkomgeving wordt veelvuldig van ons gevraagd. Een mooi voorbeeld daarvan is een van de  samenwerkingen, waar we voor een klant in slechts negen maanden tijd de gewenste fit-out wisten te realiseren. Daarbij komt ook nog eens dat de laatste tekening dateert van twee maanden voor oplevering. Zulke projecten maken me dan wel trots, dat vind ik echt een mooie prestatie van ons hele team en laat zien waartoe we in staat zijn”.

 

Samenwerken

Een belangrijk aspect bij het realiseren van een project als BIC is de relatie met alle betrokken partijen. Je moet op elkaar kunnen bouwen en vertrouwen. Om snel te kunnen schakelen en realiseren wordt er door Stam + De Koning, al vanaf de start, veel samengewerkt met vaste partners en onderaannemers. Daarnaast is ook het projectteam vanuit Stam + De Koning al vanaf het eerste moment betrokken bij de realisatie van de inbouwpakketten bij BIC. Men is zo op elkaar in gespeeld, zowel met de ontwikkelaar/ gebouweigenaar als met partners en binnen het projectteam zelf, dat men inmiddels aan een half woord genoeg heeft.

Externe factoren

Bij zo’n omvangrijk project als het realiseren van de fit-outs voor BIC krijgt men ook te maken met externe factoren die van invloed zijn op het realisatieproces. Een voorbeeld hiervan: de tijd die een onderaannemer nodig heeft voor zijn engineeringstraject, deze is in vele gevallen langer dan de algehele planning van het project. Anderzijds is het voor de onderaannemer lastig omdat pas gestart kan worden met dit proces op het moment dat de huurder zijn indeling definitief heeft bepaald. Daarnaast is het, in de situatie waarin we nu met zijn allen verkeren, tijdig geleverd krijgen van materialen ook een punt van kritiek waarop niet direct invloed kan worden uitgeoefend. “Aan ons de taak om de externe factoren goed te managen, zorgen dat de realisatie soepel verloopt en we deze uitdagingen omzetten in kansen. Als ik kijk naar wat hier allemaal al binnen staat zijn wij hierin zeker geslaagd” aldus Leon van de Sande.

 

Onbezorgd werken

Het cascogebouw en verschillende fit-outs zijn inmiddels al geruime tijd geleden opgeleverd en faciliteren een groot aantal gebruikers. Dit goed onderhouden is essentieel. De perfecte klus voor Van Asperdt, specialist op het gebied van verbouw, renovatie en onderhoud. “Wij voeren het dagelijkse beheer en (garantie)onderhoud uit, dit houdt in dat wij alle bouwkundige meldingen die binnen komen bij het service center van BIC oplossen. Daarnaast voeren wij het planmatige onderhoud uit waarbij we het meerjarig onderhoudsplan opstellen, actualiseren en tot uitvoering brengen. De kleinere verbouwingen in het pand nemen wij voor onze rekening en tot slot doen we het beheer en onderhoud van de naastgelegen parkeergarage, in opdracht van EZ park” verteld Ruud Mutsers, project beheerder bij Van Asperdt. De voordelen voor zowel de huurder als BIC exploitatie zijn dat zij slechts één aanspreekpunt hebben, zelf geen onderhoudscontracten in beheer hebben en alle meldingen, indien mogelijk, dezelfde dag nog worden opgelost. “Wij kennen het gebouw goed, doordat we vanaf het moment van oplevering aanwezig zijn voor onderhoud en beheer. Dagelijks is er een servicemonteur of loodgieter aanwezig bij BIC waardoor wij bouwkundige ongemakken snel kunnen verhelpen en iedereen kan blijven doen waar hij goed in is” aldus Ruud Mutsers.

 

Toekomstperspectief

Momenteel staan er nog drie bedrijven op de planning voor ons, wat betreft de realisatie van de inbouwpakketten in BIC 1”, vertelt Leon van de Sande. “Dan blijven er slechts een paar modules over, maar ook daarvoor hebben zich ook al potentiële huurders gemeld. BIC staat inmiddels goed op de kaart wat ervoor zorgt dat steeds meer bedrijven hun naam hieraan willen koppelen”. Hier is, door gemeente Eindhoven en VOF BIC, gehoor aan gegeven. Woensdag 9 november 2022 hebben zij de anterieure overeenkomst voor fase 2 ondertekend en het voorlopig ontwerp van BIC 2 gepresenteerd. Naar verwachting start de bouw hiervan in 2025.