Stam + De Koning 4.0, ontwikkelende bouwer bestemd voor de toekomst

We zijn een innovatief bedrijf, maar goede tradities houden we in ere.

Vakantiegroet bouwvak 2014.jpg
Vakantiegroet bouwvak 2014.jpg

Stam + De Koning Bouw bv en Van Bergen zijn begin 2014 samengevoegd. Het afgelopen halfjaar hebben we elkaar leren kennen en hebben we elkaars projecten bezocht, waarbij ook onze onderhoudsafdeling Van Asperdt werd betrokken. Inmiddels werken we samen aan onze mooie projecten.

Op 18 juli organiseerden we een sportieve middag met een afsluitende bouwvak-BBQ voor onze medewerkers. Het is een goede, gezamenlijke traditie om elk jaar vlak voor de bouwvak samen te komen. De directeuren spraken met motiverende woorden over de projecten waar we aan werken en over hoe wij onze rol binnen Stam + De Koning 4.0 invullen. Ook hoorden we de laatste stand van zaken over onze duurzaamheidsvisie met The Natural Step, de grote stappen die we maken met Samen Slimmer Bouwen, PlusRenoveren, PlusWonen en de nieuwste ontwikkelingen voor het Zorgvastgoed. De aandacht voor onze mensen die via het Social Return programma bij ons werken, is een waardevolle toevoeging voor ons bedrijf.

Ter afsluiting hebben we samen geproost op het afgelopen jaar en hebben we elkaar een goede, veilige vakantie toegewenst. Dit alles in de wetenschap dat er tijdens de bouwvak altijd mensen bereikbaar blijven voor calamiteiten op 040-2504300.

We wensen iedereen een fijne vakantie en vanaf 18 augustus zijn wij weer op volle sterkte.