Goed resultaat voor VolkerWessels

Marge groeit ondanks ongunstige marktcondities   EBITDA resultaat: € 228 miljoen (2013: € 191 miljoen) Nettoresultaat: € 121 miljoen winst (2013: € 90 miljoen) Investeringen: € 95 miljoen (2013: € 72 miljoen) Omzet: € 4,4 miljard (2013: € 4,5 miljard) Orderportefeuille: € 5,8 miljard (2013: € 6,1 miljard)

VolkerWessels.jpg

VolkerWessels heeft in 2014 een goed resultaat behaald. De operationele winst (EBITDA) groeide met € 37 miljoen tot € 228 miljoen, bij fractioneel lagere bedrijfsopbrengsten. De netto winst komt uit op € 121 miljoen, een toename van € 31 miljoen ten opzichte van 2013. Meerjarige contracten, met name in beheer en onderhoud, leggen een stabiele basis voor de langere termijn. Ook de liquiditeitspositie ontwikkelt zich gunstig. Ultimo 2014 is VolkerWessels per saldo bancair schuldenvrij.

Ondanks een lichte daling is de kwaliteit van de orderportefeuille verbeterd, en nog steeds op een historisch hoog niveau. Dit is te danken aan een goede spreiding in activiteiten en een groeiend aantal meerjarencontracten. Deze contracten zorgen voor een stabiele stroom inkomsten en zijn daarmee belangrijke bouwstenen voor toekomstige omzet en resultaat.

Jan van Rooijen, CFO: “Onze divisie Bouw & Vastgoed Nederland kampt nog onverminderd met ongunstige marktomstandigheden. Hoewel we in het lagere segment van de woningmarkt voorzichtige tekenen van herstel zien, blijven de marktomstandigheden bijzonder uitdagend. Ook de divisie Infrastructuur Nederland kampt met zware marktomstandigheden. Dalende budgetten op lokaal en provinciaal niveau leiden tot overcapaciteit. Dat zorgt voor toenemende ongezonde prijsdruk, waarbij prijsverschillen in aanbestedingen van meer dan 25% geen uitzondering zijn. Stevige verliezen in de sector zijn dan ook geen verrassing.”

Henry Holterman, voorzitter RvC: “Omdat in de bouw- en infrastructuur sector in Nederland nog steeds onaanvaardbare risico’s genomen worden, verwachten we dat de malaise in de sector de komende jaren aanhoudt. VolkerWessels weigert mee te gaan in deze ongezonde markttrend en onderscheidt zich liever op kwaliteit en innovatie. Hierdoor zijn we er opnieuw in geslaagd om binnen alle divisies een positief operationeel resultaat te behalen. Deze prestatie is onder andere te danken aan onze bereidheid om duurzaam te innoveren en gericht te investeren. VolkerWessels focust op ondernemerschap in combinatie met financiële en operationele discipline.”

 

Het volledige persbericht treft u hier.