Directiewijziging Stam + De Koning

We willen u graag informeren over de directiewijziging bij Stam + De Koning Bouw BV.   In gezamenlijk overleg is besloten dat de heer H.T.M. (Hugo) van Boxmeer per 1 april is aangesteld als Manager Samen Slimmer Bouwen en Innovatie voor de regio BVGO Zuid. Per gelijke datum is hij teruggetreden uit de directie van Stam + De Koning Bouw.   Tevens is per 1 april 2017 de heer R.H.A. (Rob) Haarmans in dienst getreden bij Stam + De Koning Bouw als directeur.   Met deze benoeming wordt de directie van Stam + De Koning Bouw gevormd door de heren A.G. (Arno) van Tilburg en R.H.A. (Rob) Haarmans.

IMG_1354.JPG