CO2 management 2019-2020

Algemeen Stam + De Koning bouw BV ontwikkelt en realiseert woningen en utiliteitsbouw. De nadruk ligt daarbij in toenemende mate op het gebruik van duurzame materialen, duurzame bouwmethoden en minimalisering van het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase.   Duurzaamheid Duurzame projecten moeten worden gerealiseerd door duurzame bedrijven. De transitie naar een duurzame bedrijfsvoering kost echter tijd. We maken daarin belangrijke stappen met bijvoorbeeld onze duurzaamheid doelstellingen, actieve energie- en grondstoffenbeheer en de aandacht voor milieu zoals geborgd d.m.v. ISO 14001, FSC en Bewuste Bouwer certificering. We zien tegelijkertijd nog veel uitdagingen voor ons. Transparantie over onze CO2 prestatieladder en voortgang ten opzichte van onze ambitieuze doelstellingen is hier een belangrijk onderdeel van.   Emissie De CO2-emissie is in 2019 uitgekomen op een totaal van 504 ton CO2 (Scope 1 & 2 volgens de CO2-Prestatieladder). Het grootste aandeel van de CO2-emissie is afkomstig van de leaseauto’s, op de tweede plaats staan de bedrijfswagens.   Doelstellingen De CO2 doelstelling voor de komende jaren is op concernniveau bepaald door VolkerWessels. Deze was voor de middellange termijn: een reductie van 10% per euro omzet in 2019 over de uitstoot van 2014. De doelstelling van 2019 is ruimschoots behaald. De reductiedoelstelling voor 2020 bedraagt maximale score 6,6 (tonnage / mio omzet) en een CO2 reductie van 10% ten opzichte van 2014.

1. Wij bouwen bewust beter groot.jpg

Reductiemaatregelen

De reductie willen we bereiken door in 2020 meer aandacht te geven aan de volgende zaken:

-      Aandacht voor afvalscheiding;

-      Bouwlogistiek / Bouwhub in Eindhoven

-      Convenant met woningcorporaties over duurzaam renoveren;

-      Innovatieve concepten zoals MorgenWonen en PLUS renoveren;

-      Materialenpaspoort / Madaster in pilot;

-      Digitalisering bouwplaats;

-      Reductie CO2-emissie van gebouwen en gebruik duurzame materialen, zoals warmte-koude installaties, zonnecellen en dergelijke;

-      Gebruik van duurzame bouwketen en de pilot bouwlampen met LED verlichting;

-      verduurzamen van het leasewagenpark, door actief te sturen op A en B-label en hybride / elektrische auto’s bij nieuwe leasecontracten;

-      Grotere bewustwording over milieu met als leidraad ISO 14001 op bedrijfsniveau, toepassing FSC-hout en eventuele uitvoering van BREEAM projecten;

-      Reduceren van energieverspilling op kantoor (beeldschermen, printers, licht);

-      Reduceren van energieverspilling op de bouw (gedrag in de keet);

-      Groene stroom uit Nederlandse wind, zowel op kantoor als in de bouwstroomkasten;

-      Groene stroom uit Nederlandse wind voor werknemers van VolkerWessels;

-      Inspiratielunches en bijeenkomsten met opdrachtgevers m.b.t. milieu;

-      Uitdragen van duurzaamheids- en milieudoelstellingen;

-      Reduceren van papierverbruik door dubbelzijdig afdrukken / kopiëren en digitaal verzenden van tekeningen en andere bescheiden;

-      Bewustwording van reduceren energieverspilling in de privé-omgeving.

Duurzaamheid strategie

Stam + de Koning is zich bewust van haar rol in de Brabantse samenleving. Onze mensen wonen in de regio en we bouwen in onze eigen leefomgeving. In 2016 hebben we onze lange termijn ambities verwoord in de volgende leidende principes:

Wij bouwen bewust beter

Alles wat wij realiseren draagt bij aan de duurzame ambities van onze klanten. Onze oplossingen op het gebied van huisvesting dragen bij aan het welzijn van de gebruikers en aan het welzijn van de wijken in de omgeving. Voor ons staan die behoeften centraal; nu en in de toekomst.

2. Wij sluiten de cirkel groot.jpg

Wij sluiten de cirkel

Wij verspillen niets. Dat zie je terug in ontwerp, uitvoering en bij de toepassing van materialen in onze gebouwen. Onze materialen komen van andere projecten of zijn gemaakt van gezonde en/of gerecyclede grondstoffen. Wij zijn een belangrijke kennispartner op het gebied van herbruikbare grondstoffen in onze regio.

3. Wij geven je energie groot.jpg

Wij geven je energie

Onze gebouwen leveren schone energie in overvloed. Energie die gebruikt wordt voor vervoer, het bouwproces, om te wonen en voor het vergroten van het leefcomfort van de gebruiker. Zo helpen we om woonlasten te beperken en zorgen wij voor energieke wijken.

4. Wij nemen verantwoordelijkheid groot.jpg

Wij nemen onze verantwoordelijkheid

Wij bouwen met respect voor de omgeving. Natuur, water, lucht en de bodem zien wij als waardevolle bouwstenen voor een gezonde leefomgeving. We dragen daarom bij aan het beschermen, integreren en herstellen van de natuurlijke omgeving.

5. Wij ontwikkelen samen groot.jpg

Wij ontwikkelen samen

Wij maken deel uit van de creatieve en innovatieve kracht van onze regio. Waar grote uitdagingen liggen, zijn wij een vaste partner aan tafel. Onze mensen zorgen ervoor dat wij voorop lopen. Wij delen graag wat we weten, zodat we samen verder komen. Jong talent krijgt bij ons de ruimte en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt krijgen bij ons de kans om vooruit te komen.

 

 

6. Wij staan voor onze mensen groot.jpg

Wij staan voor onze mensen

Wij zorgen met dezelfde passie voor onze mensen als voor onze klanten. Dat begint bij bouwplaatsen waar je veilig je werk kunt doen, want ieder ongeval is er een teveel. Daarnaast zorgen we voor gezonde werkplekken, goede voeding en stimuleren een gezonde levensstijl. Prioriteit geven we aan een goede werksfeer waar vertrouwen en collegialiteit voorop staat. Want een sterke organisatie zorgt voor buitengewone prestaties.

 

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Martijn Jansen, KAM manager, 06-22549775 of mjajansen@volkerwessels.com.