Brabantse Deal Nul-op-Meter is getekend

Elke dag vijftig woningen Nul-op-de-Meter maken. Dát is de ambitie van de partijen die deelnemen aan de Stroomversnelling Brabant. Zij hebben tot 2018 de tijd om deze geïndustrialiseerde bouwstroom vorm te geven. Daarna moeten zij namelijk in drie jaar tijd 40.000 woningen energieneutraal maken. De opgave is dat er in het jaar 2050 in totaal 800.000 woningen in Noord-Brabant energieneutraal zijn.

Knipsel.PNG
nul op de meter 11.png

Op donderdag 9 juli ondertekende Stam + De Koning, onderdeel van VolkerWessels, samen met de provincie, gemeenten, bouwbedrijven, industrie, energiecoöperaties en woningcorporaties een deal om in drie jaar tijd 1.000 bestaande woningen in Noord-Brabant Nul-op-de-Meter te maken. Deze duizend woningen zijn een eerste stap om vier jaar later 40.000 woningen Nul-op-de-Meter (NoM) te hebben gemaakt. De Brabantse Deal maakt deel uit van de landelijke Stroomversnelling, die in juni 2013 ook door VolkerWessels werd ondertekend.

nul op de meter woning.PNG

De industrialisatieslag is vol aan de gang. De eerste

resultaten zijn al zichtbaar, onder andere in Nieuw

Buinen. Er zijn nieuwe producten ontwikkeld en

uitgetest en inmiddels zijn we zover dat de vergaande

industrialisatieslag kan plaats vinden. Opschalen

naar een grootschaliger niveau geeft ruimte om de

producten verder door te ontwikkelen en de

prijsstelling scherper te krijgen. Ook de

ontwikkeling van nieuwe producten gaat door. Door ook in Brabant

een Deal te sluiten, wordt de landelijke kennis

dichterbij gebracht.

Knipsel.PNG

Uiteindelijk moet het Nul-op-de-Meter maken van een woning een snel en soepel proces worden. Hiervoor werken we samen met onze collega’s, onze opdrachtgevers, de toeleverende industrie en de overheid. Waarbij vooral de voordelen voor de uiteindelijke gebruiker, zoals wooncomfort en het ontbreken van een energierekening, centraal staan. Nog dit jaar moeten hiervan de eerste resultaten zichtbaar zijn.

 

Deze exercitie gaat er toe leiden dat er straks een onweerstaanbaar Nul-op-de-Meter aanbod ontstaat voor zowel huur- als koopwoningen. Een belangrijk aspect daarbij is dat de grootschalige renovaties uiteindelijk uit de bespaarde energiekosten kan worden gefinancierd. Daarmee blijven woonlasten gelijk en worden ze in sommige gevallen zelfs lager.

Brabantse Deal NOM 9 juli 2015.JPG