402 huurwoningen ontwikkeld samen met bewoners

Start bouw SPACE-S   Het is zover! Na 2,5 jaar tijd werken met meer dan 1.000 mensen in tientallen bijeenkomsten, is Stam + De Koning met de bouw van 402 huurwoningen SPACE-S gestart. Sinds december 2012 hebben de toekomstige bewoners van SPACE-S vol energie en inspiratie meegedacht en gewerkt aan hun ideale buurt en hun ideale huurwoning. Woonbedrijf, woningcorporatie in Eindhoven en opdrachtgever van SPACE-S, geeft klanten hier de unieke kans om hun eigen ruimte te creëren. Een buurt die nu gebouwd gaat worden en tussen eind 2016 en voorjaar 2017 klaar zal zijn.

Space-S_Starthandeling_01.jpg
Space-S_Starthandeling_01.jpg

Bijzonder is dat een groot deel van de bewoners nu

al een plek heeft gevonden op Space-S en een

woning heeft gereserveerd. Bewoners hebben

daarom ook een belangrijke rol bij het startmoment.

De contouren bij zes van de zeven gebouwen zijn

door paaltjes uitgezet. Samen met mensen van

Woonbedrijf en Stam + De Koning hebben de

bewoners de vorm van het zevende blok aangegeven

door de paaltjes in de grond te slaan. Iedereen is

erg trots op wat we gezamelijk tot stand hebben

gebracht.

 

Converseren en co-creëren

Via online en offline conversatie is het plan voor Space-S stap voor stap gemaakt en getoetst. Eerst

gingen de toekomstige bewoners aan de slag met de woonomgeving. Space-S is onderdeel van

Strijp-S, dat transformeert van industerieterrein naar hoog stedelijk gebied. Dit betekend dat er in de wijk

een relatief grote 'massa' word ontwikkeld die past bij stedelijke dichtheid. Toekomstige bewoners

vinden het belangrijk dat deze massa een prettige 'lichtheid' krijgt; ze zien zichzelf al wonen aan de

hofjes. Hofjes met groen zijn straks de verbinding tussen de zeven woongebouwen. Er is ook veel

aandacht voor gezamelijke ruimten, bijvoorbeeld een gezamenlijke woonkamer en een moestuin.

Deelnemers zien ook graag levendigheid en ondernemerschap terug op Space-S. Er zijn opvallend

veel kleine ondernemers die wonen en werken op een nieuwe creactieve manier willen combineren.

 

Samen ontwerpen

Om de woningen en woongebouwen te ontwerpen, ging een team van bewoners en architecten met elkaar aan de slag tijdens de zogenaamde ontwerpateliers. Ze keken onder andere naar woningplattegronden, gevels, materialen, ramen, balkons, groeninrichting, paden en hekken. Op basis van schetsen, voorbeelden en visualisaties konden bewoners hun mening geven. Zo werd direct duidelijk welke uitwerkingen in de smaak vielen, en welke opties afgestreept konden worden.In juni 2014 is dit voorlopige ontwerp vastgesteld door de bewoners, die is in het najaar verder uitgewerkt en daarna is de vergunning ingediend. De omgevingsvergunning is intussen verkregen en nu kan de bouw starten. We verwachten dat de eerste woningen eind 2016 opgeleverd zullen zijn. Het gaat allemaal in een hoog tempo, maar dat is juist de wens van de bewoners.

Space-S_Starthandeling_03.jpg

Als het hele plan gereed is in het voorjaar van 2017 dan staan er 402 huurwoningen in een mix van

allerlei verschillende typen, verdeeld over zeven gebouwen. Het was een wens van de bewoners om

die mix overal door te voeren. Dus op bijna elke verdieping van elk gebouw vind je de verschillende

woningtypen. Er komen 151 appartementen (variërend van klein tot groot), 61 lofts, 44 studio´s

voor begeleid wonen met 3 gemeenschappelijke ruimtes en 143 studentenwoningen (groepswoningen

en zelfstandige). De huurprijzen van de woningen liggen (nagenoeg allemaal) onder de

huurtoeslaggrens. De huurprijzen voor de reguliere appartementen variëren van € 470,00 tot € 640,00 en

de loftwoningen vanaf € 540,00. Studentenwoningen kosten vanaf € 225,00 voor een kamer en € 340,00

voor een zelfstandige eenheid.

 

Alles is te volgen via Facebook www.facebook.com/space040 en via de website www.space-s.nl