icon-arrow-right

CO2 gegevens

Stam + De Koning Bouw bv is onderdeel van de sector VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO). Stam + De Koning Bouw ontwikkelt en realiseert woningen en utiliteitsbouw. De nadruk ligt daarbij in toenemende mate op het gebruik van duurzame materialen, duurzame bouwmethoden en minimalisering van het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase.

Duurzaamheid als groene draad

Duurzame projecten moeten worden gerealiseerd door duurzame bedrijven. De transitie naar een duurzame bedrijfsvoering kost echter tijd. We maken daarin belangrijke stappen met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer, maar zien tegelijkertijd nog veel uitdagingen voor ons.

Binnen de transitie naar een duurzame bedrijfsvoering is transparantie over onze CO2-emissie en voortgang ten opzichte van onze doelstellingen op dat gebied een belangrijk onderdeel. De CO2-emissie van Stam en De Koning Bouw BV kwam in 2012 uit op een totaal van 760 ton (Scope 1&2 volgens de CO2-Prestatieladder). Het grootste deel van de CO2-emissie is afkomstig van het energieverbruik (elektriciteit en gas op de bouwplaatsen en brandstof voor vervoer dat hoofdzakelijk met leaseauto's plaatsvindt).

In 2010 bedroeg de uitstoot 812 ton CO2. Terwijl de omzet in 2012 steeg, verminderde de CO2-uitstoot. Dat is vooral toe te schrijven aan een sterke daling van het verbruik van elektriciteit en gas. Gedeeltelijk is dit te verklaren doordat een gedeelte van de omzet geen CO2-uitstoot tot gevolg had. Daarnaast werd een gedeelte van de energie geleverd door de opdrachtgever. Tot slot hebben we de kwaliteit van de inventarisatie in 2012 ten opzichte van die van 2010 verbeterd, waardoor we minder aangewezen zijn op schattingen.

Reductie

Stam en De Koning Bouw BV hanteert een CO2-reductie doelstelling van 5% per gerealiseerde euro omzet in 2013. We denken die reductie te bereiken door de volgende maatregelen:

  • overstappen op groene stroom uit Nederlandse wind, zowel op kantoor als in de bouwstroomkasten;
  • verduurzamen van het leasewagenpark, door actief te sturen op A en B-label bij nieuwe leasecontracten;
  • reduceren van papierverbruik door dubbelzijdig afdrukken/kopiëren en digitaal verzenden van tekeningen en andere bescheiden;
  • reduceren van energieverspilling op de bouw (bouwplaatsverlichting, gedrag in de keet);
  • reduceren van energieverspilling op kantoor (beeldschermen, printers, licht);
  • onderzoek naar toepassing van de duurzame bouwkeet op andere bouwplaatsen.

Contact

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Antoinette Snijder , e-mail: info@stamendekoning.nl

CO2-emissie CO2 gegevens

CO2-emissie Bouw en Vastgoed Nederland

CO2 -Prestatieladder

Lees meer over Bouw en Vastgoed Nederland en de CO2-Prestatieladder

Lees meer
+