HomeConceptenPlusZorg&Wonen

PlusZorg&Wonen

PlusZorg&Wonen klein

Een doordacht concept als vertrekpunt van de dialoog met elkaar: u maakt maximaal gebruik van bestaande expertise en ervaring in de zorgsector. De vijf pijlers vormen een samenhangend geheel van gesprek tot gebouw:

  • passende financiering
  • open & transparant
  • duurzame toekomst
  • verbonden mensenwerk
  • flexibele functies
Bewoner Vredesplein Eindhoven

Gezonde en passende financiering is de sleutel

Een heldere scheiding tussen wonen, verzorgen en verplegen maakt financiering door belegger, woningcorporatie, overheid en bewoner aantrekkelijk. Een gezonde bedrijsvoering is een eerste vereiste voor goed wonen, prettig verzorgd te worden en fijn werken. PlusZorg&Wonen gaat uit van passende finaciering en een rendabel business model op basis van Total Cost of Ownerschip (TCO). Zo u wilt, inculisief onderhoud en beheer. En u kunt dan ook gebruik maken van de financieringsmogelijkheden vanuit het VolkerWessels concern.

Museumkwartier Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch

Een open en transparant leef en werkklimaat

Succesvolle, renderende woon- en zorgvoorzieningen zijn maatschappelijk verbonden. Wij ontwerpen omgevingen waar 'binnen' en 'buiten' elkaar vinden en ontmoeten. Met een openbaar toegankelijke bibliotheek, een huisartsenpost, apotheek en fysiotherapie. Met winkeltjes, een terrasje en een café. Verbonden met de wijk, met de maatschappij. Daarmee is PlusZorg&Wonen een uitstekend vehicle om het gesprek met bewoners, cliënten en omgeving aan te gaan.

Stichting Neos Eindhoven

Betaalbare duurzaamheid is toekomstvast

Net als u kijken wij vanuit een breed perspectief naar duurzaamheid. Duurzaamheid levert in onze visie ook een maximale bijdrage aan het welzijn van de bewoners, cliënten en medewerkers. En is bovendien ook gewoon betaalbaar.

In het PlusZorg&Wonen concept werken wij met duurzame ontwerpen en (hergebruik van) materialen. Participeren in De Stroomversnelling en hanteren eigen woningbouwconcepten als PlusWonen en PlusRenoveren. Alle expertise op het gebied van duurzaam en energieneutraal ontwerpen en bouwen is voor u toegankelijk via PlusZorg&Wonen. Toegesneden op de zorgsector, op maat gemaakt voor uw vraagstukken.

Gebruiker VoltaGalvani 1

Mensen@werk, factor in kwaliteit van leven en ontwikkeling

Tussen nu en vijf jaar put 50% tot 60% van de zorgdienstverleners uit een pool van arbeidskrachten. Hoe kun je die mix van flexibele en vaste medewerkers aan je binden, wat noodzakelijk is voor een goede dienstverlening?

PlusZorg&Wonen beantwoordt die vraag bij renovaties en nieuwbouw. Met een aantrekkelijk gebouw waarin uw medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers prettig werken en zich ontwikkelen.

Pluszorg & Wonen

Flexibiliteit als vertrekpunt

In de nieuwe zorgrealiteit beweegt een gebouw mee met huidige en toekomstige trends en dus wijzigende functionaliteit. Ons vastgoedconcept gaat met het oog op financierbaarheid uit van een transparante scheiding van functies, maar brengt deze wel zoveel mogelijk samen in één complex. Daardoor is de financiële dekking beter en kunt u in uw flexible gebouw bij fluctuaties makkelijk met de op dat moment gevraagde functionaliteit mee schuiven. Bijvoorbeeld van bejaardenwoning naar verpleegunit, van ouderenhuisvestig naar sociale huursector.

Ons concept PlusZorg&Wonen zien wij als een uitstekend uitgangspunt om met u in gesprek te gaan.

Meer weten?


+