icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Duurzaamheid

Stam + De Koning Bouw bv is onderdeel van de sector VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO). Stam + De Koning Bouw ontwikkelt en realiseert woningen en utiliteitsbouw. De nadruk ligt daarbij in toenemende mate op het gebruik van duurzame materialen, duurzame bouwmethoden en minimalisering van het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase. Duurzame projecten moeten worden gerealiseerd door duurzame bedrijven. De transitie naar een duurzame bedrijfsvoering kost echter tijd. We maken daarin belangrijke stappen met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer, maar zien tegelijkertijd nog veel uitdagingen voor ons.  

Duurzaamheidsdoelstellingen

Stam + De Koning is zich bewust van haar rol in de Brabantse samenleving. Onze mensen wonen in de regio en we bouwen in onze eigen leefomgeving. Al in 2014 hebben wij nagedacht over onze duurzaamheidsstrategie. Samen met de organisatie The Natural Step, heeft dit geleid tot onze strategische doelen voor 2035:

Cirkel 1 goed

Wij bouwen bewust beter

Alles wat wij realiseren draagt bij aan de duurzame ambities van onze klanten. Onze oplossingen op het gebied van huisvesting dragen bij aan het welzijn van de gebruikers en aan het welzijn van de wijken in de omgeving. Voor ons staan die behoeften centraal; nu en in de toekomst.

C2

Wij sluiten de cirkel

Wij verspillen niets. Dat zie je terug in ontwerp, uitvoering en bij de toepassing van materialen in onze gebouwen. Onze materialen komen van andere projecten of zijn gemaakt van gezonde en/of gerecyclede grondstoffen. Wij zijn een belangrijke kennispartner op het gebied van herbruikbare grondstoffen in onze regio.

C3

Wij geven je energie

Onze gebouwen leveren schone energie in overvloed. Energie die gebruikt wordt voor vervoer, het bouwproces, om te wonen en voor het vergroten van het leefcomfort van de gebruiker. Zo helpen we om woonlasten te beperken en zorgen wij voor energieke wijken.

C4

Wij nemen verantwoordelijkheid

Wij bouwen met respect voor de omgeving. Natuur, water, lucht en de bodem zien wij als waardevolle bouwstenen voor een gezonde leefomgeving. We dragen daarom bij aan het beschermen, integreren en herstellen van de natuurlijke omgeving.

C6

Wij ontwikkelen samen

Wij maken deel uit van de creatieve en innovatieve kracht van onze regio. Waar grote uitdagingen liggen, zijn wij een vaste partner aan tafel. Onze mensen zorgen ervoor dat wij voorop lopen. Wij delen graag wat we weten, zodat we samen verder komen. Jong talent krijgt bij ons de ruimte en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt krijgen bij ons de kans om vooruit te komen.

C5

Wij staan voor onze mensen

Wij zorgen met dezelfde passie voor onze mensen als voor onze klanten. Dat begint bij bouwplaatsen waar je veilig je werk kunt doen, want ieder ongeval is er een te veel. Daarnaast zorgen we voor gezonde werkplekken, goede voeding en stimuleren een gezonde levensstijl. Prioriteit geven we aan een goede werksfeer waar vertrouwen en collegialiteit voorop staat. Want een sterke organisatie zorgt voor buitengewone prestaties.

Social Return, Bewuste Bouwers & Cirkelstad

Social Return

Stam + De Koning biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een duurzame baan. We voelen ons verantwoordelijk vanuit onze rol in de creatieve en innovatieve omgeving waarin we werken. We zijn betrokken bij de samenleving en hebben de wil om mensen vooruit te helpen.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het keurmerk voor organisaties die werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO is een(h)erkenning voor organisaties die socialer dan gemiddeld ondernemen. Meedoen biedt voordelen voor iedereen. Meer organisaties creëren kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt én de sociale identiteit van de deelnemende organisatie wordt zichtbaar voor medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers en klanten. PSO kent vier niveaus: een aspirant-status en drie treden. Stam + De Koning heeft onlangs de stap gemaakt van trede 2 naar trede 3; het hoogste niveau.

 

Bewuste Bouwers

Samen met enkele collega-bouwers richtte VolkerWessels in 2009 de Bewuste Bouwers op. Een stichting zonder winstoogmerk, gebaseerd op een eerder in Engeland geïntroduceerd succesvol concept. De stichting geeft enerzijds een gedragscode voor bouwplaatsen uit en investeert anderzijds in activiteiten die het imago van de bouw verbeteren.


Een Bewuste Bouwer heeft expliciet aandacht voor medewerkers en veiligheid, voor omgeving en milieu. De stichting beoordeelt bouwplaatsen op een aantal criteria die met deze aspecten verband houden. Deel uitmakend van VolkerWessels, meldt ook Stam + de Koning Bouw bv haar bouwplaatsen ter beoordeling bij Stichting Bewuste Bouwers aan. Onze bouwplaatsen zijn: Milieuvriendelijk, Sociaal, Verzorgd, Bewust en Veilig.  Klik hier voor het doorgeven van eventuele tips over onze bouwplaatsen.

 

Cirkelstad

In 2022 heeft Stam + De Koning het convenant ‘Eindhovense Regionale Circulaire Bouwstrategie’ ondertekend. Hiermee willen we het belang wat wij zien in circulair en duurzaam bouwen onderstrepen. Én daarmee ook onze bijdrage leveren om van Eindhoven een meer circulaire bouwregio te maken.

Cirkelstad maakt werk van steden, zonder afval, zonder uitval. Cirkelstad is ontstaan tussen publieke én private organisaties die op zoek waren naar oplossingen. Door samen te werken in een open dialoog, ontstaan er nieuwe zienswijzen en oplossingen. Cirkelstad faciliteert partijen in het verbinden van netwerken en kennisuitwisseling. Samen met koplopers maken we werk van Het Nieuwe Normaal voor circulair bouwen.