HomeOver onsKernwaarden

Kernwaarden

Sterk

Als werkmaatschappij van Volker Wessels heeft ons bedrijf toegang tot een enorme hoeveelheid kennis, ervaring en best practices.

Concrete voorbeelden van sterke, succesvolle producten waarin duurzaamheid en innovatie samengaan, zijn de VolkerWessels Pluswoningen, Plusappartementen en Plusrenovatie. Ook de financieel sterke positie van VolkerWessels betekent zeker in deze tijd een krachtige toegevoegde waarde.

Betrouwbaar

In de markt staat Stam + De Koning Bouw bv te boek als een betrouwbaar bedrijf dat zeer hoogwaardige kwaliteit levert. We hebben de processen goed in de hand, zijn sterk in budgetbewaking en komen beloftes na. Onze platte organisatiestructuur maakt dat we snel en effectief te werk kunnen gaan. Voor ieder project stellen we zorgvuldig een weloverwogen team samen, met de juiste disciplines en de juiste medewerkers.

 

We zijn gedegen, maar tegelijk eigenzinnig, dragen innovatieve oplossingen aan, met lef en visie. Aansprekende projecten als De Lichttoren, Brandevoort, Strijp-S in Eindhoven, OverBurght in Geldrop en het Noordbrabants Museum in 's-Hertogenbosch zijn daarvan overtuigende voorbeelden. Voorbeelden die tevens laten zien dat we zowel binnenstedelijk als in uitbreidingsgebieden actief zijn; de kracht van Stam + De Koning Bouw bv schuilt niet alleen in nieuwbouw, maar evenzeer in herbestemming. Daar waar dat nodig is en toegevoegde waarde levert, zoeken we nadrukkelijk samenwerking met externe partners. Een complexe en veelomvattende herontwikkeling als Strijp-S bijvoorbeeld, kan alleen in nauwe samenwerking met andere partijen succesvol worden uitgevoerd.

Vernieuwend

Maatschappelijk verantwoord bouwen is voor ons een vanzelfsprekendheid. We volgen maatschappelijke ontwikkelingen op de voet, onderzoeken de markt en realiseren waar deze om vraagt. Altijd met respect voor de omgeving. Dat vraagt vernieuwende oplossingen. Zo hebben we om energie te besparen op het bouwterrein van Strijp-S in Eindhoven twaalf bouwketen met zonnecollectoren, warmtepompen, stroombegrenzers en slimme domotica-oplossingen geplaatst. Deze duurzame bouwketen zijn de eerste in hun soort op een Nederlandse bouwplaats.

 

Een ander voorbeeld van bouwen, met respect voor de omgeving, is de toepassing van een trillingsarme funderingstechniek met gel-injecties bij het Noordbrabants Museum in 's-Hertogenbosch. Om overlast voor de bestaande belendingen en schade aan een monumentale boom in de museumtuin te voorkomen, hebben we hier geen traditionele fundering aangebracht, maar een waterkerende laag van verharde bollen gecreëerd, door onder hoge druk gel in de grond te injecteren.

+