Bewuste Bouwers

Samen met enkele collega-bouwers richtte VolkerWessels in 2009 de Bewuste Bouwers op. Een stichting zonder winstoogmerk, gebaseerd op een eerder in Engeland geïntroduceerd succesvol concept. De stichting geeft enerzijds een gedragscode voor bouwplaatsen uit en investeert anderzijds in activiteiten die het imago van de bouw verbeteren.

Een Bewuste Bouwer heeft expliciet aandacht voor medewerkers en veiligheid, voor omgeving en milieu. De stichting beoordeelt bouwplaatsen op een aantal criteria die met deze aspecten verband houden. Deel uitmakend van VolkerWessels, meldt ook Stam + de Koning Bouw bv haar bouwplaatsen ter beoordeling bij Stichting Bewuste Bouwers aan. Onze bouwplaatsen zijn: Milieuvriendelijk, Sociaal, Verzorgd, Bewust en Veilig.  Klik hier voor het doorgeven van eventuele tips over onze bouwplaatsen.

+